ОБЩИНА ДЕВНЯ

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Вид
Основание
Начин на разпореждане
Насрещна страна
Данъчна оценка
Акт Номер
Акт Дата
Собственост
Вид и описание на имот
Местонахождение
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
16419.05.1997 г.Продажбачл.47 от ЗОС   10225.02.1997 г.Частнаедропанелна, 68.18квм, 1, 1984 / Ап. 33 в 5 ет. жил. блок, състоящ се от 1 стая, хол, кухня-трапезария, баня и тоалет . ЗП - 68,18 кв.м., изба-6,84 кв.м. и 1,4404% ид.ч. от общите части на сградата.гр.Девня, кв."Девня", ул. "Просвета", бл. 4, вх. В, ап. 33, ет. 1, кв. 15, парцел ХІ
7725.03.1997 г.Продажбачл.47 от ЗОС   9920.02.1997 г.Частнаедропанелна, 61.24квм, 1, 1984 / Ап. 35 в 5 ет. жил. блок, състоящ се от 1 стая, хол, кухня, баня, тоалет и тераса. ЗП-61,24 кв.м., изба-6,72 кв.м. и 1,4575% ид.ч. от общите части на сградата.гр.Девня, кв."Девня", ул. "Просвета", бл. 4, вх. В, ап. 35, ет. 2, кв. 15, парцел ХІ
5810.03.1997 г.Продажбачл. 47 от ЗОС   10325.02.1997 г.Частнаедропанелна, 71.82квм, 1, 1984 / Ап. 36, състоящ се от 1 стая, хол, кухня - трапезария, килер, баня, тоалет и 1 тераса . ЗП - 71,82 кв.м., изба-6,84 кв.м. и 1,6535% ид.ч. от общите части на сградата.гр.Девня, кв."Девня", ул. "Просвета", бл. 4, вх. В, ап. 36, ет. 2, кв. 15, парцел ХІ
5710.03.1997 г.Продажбачл. 47 от ЗОС   9519.02.1997 г.Частнаедропанелна, 90.55квм, 1, 1984 / Ап. 37 в 5 ет. жил. блок, състоящ се от 2 стаи, хол, кухня - трапезария, килер, баня, тоалет, перално помещение и 2 тераси . ЗП - 90,55 кв.м., изба-6,83 кв.м. и 2,0810% ид.ч. от общите части на сградата.гр.Девня, кв."Девня", ул. "Просвета", бл. 4, вх. В, ап. 37, ет. 3, кв. 15, парцел ХІ
4910.03.1997 г.Продажбачл. 47 от ЗОС   10020.02.1997 г.Частнаедропанелна, 61.24квм, 1, 1984 / Ап. 38 в 5 ет. жил. блок, състоящ се от 1 стая, хол, кухня, баня, тоалет и тераса. ЗП-61,24 кв.м., изба-6,92 кв.м. и 1,4736% ид.ч. от общите части на сградата.гр.Девня, кв."Девня", ул. "Просвета", бл. 4, вх. В, ап. 38, ет. 3, кв. 15, парцел ХІ
5610.03.1997 г.Продажбачл. 47 от ЗОС   10425.02.1997 г.Частнаедропанелна, 71.82квм, 1, 1984 / Ап. 39, състоящ се от 1 стая, хол, кухня - трапезария, килер, баня, тоалет и 1 тераса . ЗП - 71,82 кв.м., изба-6,92 кв.м. и 1,6542% ид.ч. от общите части на сградата.гр.Девня, кв."Девня", ул. "Просвета", бл. 4, вх. В, ап. 39, ет. 3, кв. 15, парцел ХІ
13622.04.1997 г.Продажбачл. 47 от ЗОС   11227.02.1997 г.Частнаедропанелна, 54.76квм, 1, 1984 / Ап. 47, състоящ се от 1 стая, хол, кухня, баня и тоалет. ЗП-54,76 кв.м., изба-5,91 кв.м. и 1,2048% ид.ч. от общите части на сградата.гр.Девня, кв."Девня", ул. "Просвета", бл. 4, вх. Г, ап. 47, ет. 1, кв. 15, парцел ХІ
6010.03.1997 г.Продажбачл. 47 от ЗОС   11527.02.1997 г.Частнаедропанелна, 61.24квм, 1, 1984 / Ап. 56, състоящ се от 1 стая, хол, кухня, баня, тоалет и тераса. ЗП-61,24 кв.м., изба-6,83 кв.м. и 1,4582% ид.ч. от общите части на сградата.гр.Девня, кв."Девня", ул. "Просвета", бл. 4, вх. Г, ап. 56, ет. 4, кв. 15, парцел ХІ
1002-45703.07.2009 г.Продажбачл. 35, ал. 1 от ЗОС   16414.08.2000 г.Частна, 50607квм / Нива - V категориягр. Девня, пл. № 329 - по плана за земеразделяне
8101.04.1997 г.Продажбачл. 47 от ЗОС   2814.01.1997 г.Частнапакетоповдигани плочи, 59.53квм, 1, 1976 / Ап.17 в 8 ет. жил. блок, състоящ се от 1 стая, хол, кухня, баня и тоалет. ЗП-59,53 кв.м., изба-5,60 кв.м. и 1,8357% ид.ч. от общите части на сградата.Девня, бул. Съединение, бл.72, ап.17, ет.4
1002-62907.12.2007 г.Продажбачл. 47 от ЗОС   76720.06.2005 г.Частна, 1 / Ап. 2, в 3 ет. жил. блок, състоящ се от входно антре, спалня, кухня-трапезария, баня-тоалет и 2 балкона - ЗП - 50,00 кв.м. и изба - 15,79 кв.м. и 0,0731% ид.ч. от общите части на сградата.Девня, кв. Река Девня, /Химик/, бл.12, вх. А, ет.1, ап.2
1002-48804.09.2008 г.Продажбачл. 35, ал. 3 от ЗОС   30226.10.2001 г.Частна, 508квм / Поземлен имот за жилищни функции дворно място, съставляващо парц.ІІ-823, кв.18гр.Девня, кв.Девня, ул."Здравец"
1002-6531.01.2008 г.Продажбачл. 35, ал. 2 от ЗОС   42818.03.2002 г.Частна, 486квм / Дворно място за жилищни функции, парц.VІІ-865, кв.15Девня, кв. Девня, ул. Любен Каравелов № 13, парцел VІІ-865, кв.15
1002-02219.01.2009 г.ЗамянаЧЛ.36, АЛ.1, Т.4 ОТ ЗОС, Реш. №208/04.12.2008 г. на ОбС Девня   96411.03.2008 г.Частна, 12306квм / Земя:поземлен имот №261003 представляващ широколистна гора с площ 11.00дка по КВСгр.Девня, извън регулация, община Девня, област Варна
1002-02219.01.2009 г.Замяначл. 36, ал. 1, т. 4 от ЗОС, РЕШ. №208/04.12.2008 г. на ОбС Девня   96211.03.2008 г.Частна, 11000квм / Земя:поземлен имот №261005 представляващ широколистна гора с площ 11.00дка по КВСгр.Девня, извън регулация, община Девня, област Варна
1002-02219.01.2009 г.Замяначл. 36, ал. 1, т. 4 от ЗОС, Реш. №208/04.12.2008 г.   96311.03.2008 г.Частна, 11000квм / Земя:поземлен имот №261004 представляващ широколистна гора с площ 11.00дка по КВСгр.Девня, извън регулация, община Девня, област Варна
1002-02219.01.2009 г.Замяначл. 36, ал. 1, т. 4 от ЗОС, Реш. №208/04.12.2008 г. на ОбС Девня   19804.12.2000 г.Частна, 16304квм / Широколистна гора - 16304 кв.м.Девня, м-ст До Агрополихим, пл.№260003
1002-02219.01.2009 г.Замяначл. 36, ал. 1, т. 4 от ЗОС, Реш. №208/04.12.2008 г.   19904.12.2000 г.Частна, 13452квм / Широколистна гора - 13452 кв.м.Девня, м-ст До Агрополихим, пл.№260004
1002-02219.01.2009 г.Замяначл. 36, ал. 1, т. 4 от ЗОС, Реш. №208/04.12.2008 г.   97127.06.2008 г.Частна, 26956квм / Земя:Поземлен имот № 135 с площ 26956.00кв.м. по плана на Промишлена зона - югПромишлена зона-юг, община Девня, област Варна
1002-35319.07.2007 г.Продажбачл. 47 от ЗОС   75517.06.2005 г.Частна, 1 / Ап. 2, в 3 ет. жил. блок, състоящ се от входно антре, спалня, кухня-трапезария, баня-тоалет и 2 балкона - ЗП - 50,00 кв.м. и изба - 15,79 кв.м. и 0,0731% ид.ч. от общите части на сградата.Девня, кв. Река Девня, /Химик/, бл.13, вх.А, ет.1, ап.2
1002-02219.01.2009 г.Замяначл. 36, ал. 1, т. 4, Реш. №208/04.12.2008 г.   97227.06.2008 г.Частна/ Земя:Поземлен имот № 97 с площ 25959.10кв.м. по плана на Промишлена зона - югПромишлена зона-юг, община Девня, област Варна
1002-02219.01.2009 г.Замяначл. 36, ал. 1, т. 4 от ЗОС, Реш. №208/04.12.2008 г.   97830.09.2008 г.Частна, 22376квм / Земя:Поземлен имот №9509 с площ 22376.00кв.м. по плана на Промишлена зона - югПромишлена зона-юг, община Девня, област Варна
1002-45803.07.2009 г.Продажбачл.35, ал. 1 от ЗОС   16514.08.2000 г.Частна, 136782квм / Нива - V категориягр. Девня, пл. № 328 - по плана за земеразделяне
1002-07819.02.2009 г.Продажбачл. 35, ал. 1 от ЗОС   97730.09.2008 г.Частна/ Поземлен имот № 9505 с площ 31 416,00кв.м. по плана на Промишлена зона юг гр. ДевняПромишлена зона-юг, гр. Девня, община Девня, ПИ №9505
1002-30017.04.2009 г.Продажбачл. 35, ал. 3 от ЗОС   98506.03.2009 г.Частна, 557квм / Земя:Поземлен имот № 20482.501.1159 с площ 557,00 кв.м. по Кадастрална карта на гр.Девня, със стар идентификатор 821 с отреждане за жилищно строителствогр.Девня, кв.Девня, ул."Здравец" №27, община Девня
1002-07219.02.2009 г.Продажбачл. 35, ал. 1 от ЗОС   98117.10.2008 г.Частнамонолитна, 255квм, 2, 1968 / Недвижим имот представляващ сграда - жилищен блок №2 със ЗП-255 кв.м. сътоящ се от 4 бр. апартаменти на етаж, мази, монолитно строителство, строен 1968г.гр.Девня, кв. Повеляново, ул."Боровец"
1002-07219.02.2009 г.Продажбачл. 35, ал. 1 от ЗОС   98217.10.2008 г.Частнамонолитна, 244квм, 2, 1968 / Недвижим имот представляващ сграда - жилищен блок №1 със ЗП-244 кв.м. сътоящ се от 4 бр. апартаменти на етаж, мази, монолитно строителство, строен 1968г.гр.Девня, кв. Повеляново, ул."Боровец"
1002-66920.11.2009 г.Продажбачл. 35, ал. 1 от ЗОС   102101.04.2009 г.Частна, 610квм / Земя:Поземлен имот № 20482.304.102 с площ 610,00 кв.м. по Кадастрална карта на гр.Девня, със стар идентификатор 353, кв.5гр.Девня, кв.Река Девня, ул."Базилика" № 3, община Девня
1002-61424.10.2008 г.Продажбачл. 47 от ЗОС   74826.04.2005 г.ЧастнаЕПЖС, 61.97квм, 1 / Ап. 16 в 5 ет. жил. блок, състоящ се от входно антре, две стаи, кухня, баня - тоалет и 2 балкона - ЗП - 61,97 кв.м.и изба - 6,12 кв.м. и 2,0916% ид.ч. от общите части на сградата.Девня, кв.Девня, ул.Капитан Петко, бл.21, вх.Б, ет.1, ап.16
1002-48604.09.2008 г.Продажбачл. 47 от ЗОС, Реш. №121/26.06.2008 г. на ОбС Девня   9319.02.1997 г.Частнаедропанелна, 84.75квм, 1, 1984 / Ап. 31 в 5 ет. жил. блок, състоящ се от 2 стаи, хол, кухня - трапезария, килер, перално помещение, баня и тоалет. ЗП - 84,75 кв.м., изба-6,69 кв.м. и 1,7972% ид.ч. от общите части на сградата.гр.Девня, кв."Девня", ул. "Просвета", бл. 4, вх. В, ап. 31, ет. 1, кв. 15, парцел ХІ
1002-47528.08.2008 г.Продажбачл. 47 от ЗОС, Реш.№141/26.06.2008 г.   58309.09.2004 г.ЧастнаЕПЖС, 50.48квм, 1 / Ап. 42 в 5 ет. жил. блок, състоящ се от входно антре, спалня, кухня, килер, баня - тоалет и 1 балкон - ЗП - 50,48 кв.м.и изба - 7,45 кв.м. и 1,7956% ид.ч. от общите части на сградата.Девня, кв. Повеляново, ул. Украйна, чл.4, вх.А, ет.4, ап.42
1002-26719.05.2008 г.Продажбачл. 47 от ЗОС   75126.04.2005 г.ЧастнаЕПЖС, 61.97квм, 1 / Ап. 34 в 5 ет. жил. блок, състоящ се от входно антре, две стаи, кухня, баня - тоалет и 2 балкона - ЗП - 61,97 кв.м.и изба - 7,45 кв.м. и 2,1352% ид.ч. от общите части на сградата.Девня, кв. Повеляново, ул. Украйна, бл.1, вх.В, ет.2, ап.34
1002-22729.04.2008 г.Продажбачл. 47 от ЗОС   60409.09.2004 г.ЧастнаЕПЖС, 62.23, 1 / Ап. 33 в 5 ет. жил. блок, състоящ се от входно антре, спалня, дневна, кухня, килер, баня - тоалет и 2 балкона - ЗП - 62,23 кв.м.и изба - 8,24 кв.м. и 2,0195% ид.ч. от общите части на сградата.Девня, кв. Повеляново,ул. Украйна, бл.2, вх.В, ет.1, ап.33
1002-14426.03.2008 г.Продажбачл. 47 от ЗОС   75717.06.2005 г.Частна, 1 / Ап. 4, в 3 ет. жил. блок, състоящ се от входно антре, спалня, кухня-трапезария, баня-тоалет и 2 балкона - ЗП - 50,00 кв.м. и изба - 8,00 кв.м. и 0,0757% ид.ч. от общите части на сградата.Девня, кв. Река Девня /Химик/, бл.13, вх.А, ет.2, ап.4
1002-6431.01.2008 г.Продажбачл. 47 от ЗОС   77220.06.2005 г.Частна, 64.35квм, 1 / Ап. 7, в 3 ет. жил. блок, състоящ се от входно антре, спалня, дневна, кухня-трапезария, килер, баня-тоалет и 2 балкона - ЗП - 64,35 кв.м. и изба - 5,64 кв.м. и 0,0890% ид.ч. от общите части на сградата.Девня, кв.Река Девня /Химик/, бл.12, вх.Б, ет.1, ап.7
1002-03805.02.2009 г.Продажбачл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС   98017.10.2008 г.Частна, 140.83квм / Недвижим имот представляващ 140,83кв.м. ид. части от дворно място с площ 845,00кв.м. с отреждане за жилищно строителство съставляващо урегулиран поземлен имот № І-202, кв. Повеляновогр. Девня, кв.Повеляново, ул."Тунджа" №12
1002-6331.01.2008 г.Продажбачл. 47 от ЗОС   77520.06.2005 г.Частна, 1 / Ап. 10, в 3 ет. жил. блок, състоящ се от входно антре, спалня, кухня-трапезария, баня-тоалет и 2 балкона - ЗП - 50,00 кв.м. и изба - 13,74 кв.м. и 0,0788% ид.ч. от общите части на сградата.Девня, кв. Река Девня /Химик/, бл.12, вх.Б, ет.2, ап.10
1002-7415.02.2008 г.Продажбачл. 47 от ЗОС   61009.09.2004 г.ЧастнаЕПЖС, 50.14квм, 1 / Ап. 14 в 5 ет. жил. блок, състоящ се от входно антре, спалня, кухня, килер, баня - тоалет и 2 балкона - ЗП - 50,14 кв.м.и изба - 6,48 кв.м. и 1,7703% ид.ч. от общите части на сградата.Девня, кв. Девня, бул. Съединение, бл.9, вх.А, ет.5, ап.14
1002-38116.07.2008 г.Продажбачл.1, ал. 2, т. 3 от ЗПСПК   46511.08.2003 г.Частна, 81883квм / поземлен имот за производствени нужди:УПИ пл.№ 180 с площ 81883квмДевня, промишлена зона - юг, пл.№ 180
1002-65617.12.2007 г.Продажбачл. 35, ал. 2 от ЗОС   31029.10.2001 г.Частна, 539квм / Поземлен имот за жилищни функции дворно място, съставляващо парц.ХІІ-833, кв.18гр.Девня, кв.Девня, ул."Здравец"
1002-35118.07.2007 г.Продажбачл. 35, ал. 2 от ЗОС   28912.10.2001 г.Частна, 630квм / Поземлен имот за жилищни функции дворно място парц.VІІ-829, кв.18гр.Девня, кв.Девня, ул."Здравец"
1002-19127.04.2007 г.Продажбачл. 35, ал. 2 от ЗОС   48420.08.2003 г.Частна/ поземлен имот за жилищни функции: дворно място УПИ ХІV, кв.24с.Кипра, ул.9-ти септември № 24, УПИ ХІV-241, кв.24
1002-19907.05.2007 г.Продажбачл. 35, ал. 2 от ЗОС   29626.10.2001 г.Частна, 459квм / Поземлен имот за жилищни функции дворно място, съставляващо парц.І-814, кв.11гр.Девня, кв.Девня, ул."Здравец"
1002-67221.12.2006 г.Продажбачл. 35, ал. 2 от ЗОС   73807.04.2005 г.Частна, 455квм / поземлен имот за жилищни функции: дворно място съставляващо УПИ № VІІІ-864, кв.15, с площ 455квмДевня, кв. Девня, ул. Любен Каравелов № 15
1002-10914.03.2007 г.Продажбачл. 35, ал. 2 от ЗОС   79824.01.2006 г.Частна, 638квм / Дворно място, поземлен имот № 487, кв.13, с площ 638 квм, с отреждане за общественообслужващи функции /автосервиз/гр. Девня, ПИ № 487, кв.13
1002-67321.12.2006 г.Продажбачл. 36, ал. 3 от ЗОС   78204.08.2005 г.Частна, 385квм / поземлен имот за жилищни функции: Дворно място, представляващо 385квм ид.ч. от недвижим имот, целият с площ 670квм съставляващ УПИ № ХV-общ., кв.89Девня, кв. Девня, УПИ № ХV-общ., кв.89
1002-55926.10.2006 г.Продажбачл. 35, ал. 2 от ЗОС   25909.08.2001 г.Частна/ Поземлен имот за жилищни функции: дворно мястос.Кипра, община Девня, ул."Златин Говедаров" № 7
1002-649/1/12.12.2006 г.Продажбачл. 35, ал. 2 от ЗОС   39928.12.2001 г.Частна, 462квм / Поземлен имот за жилищни функции: дворно място представляващо парц.Х-862, кв.15гр.Девня, кв.Девня, ул."Любен Каравелов"
1002-17518.04.2006 г.Продажбачл. 36, ал. 3 от ЗОС, Реш. №294/20.02.2006 на ОбС Девня   78104.08.2005 г.Частна, 110квм / поземлен имот за жилищни функции: Дворно място, представляващо 110квм ид.ч. от недвижим имот, целият с площ 680квм съставляващ УПИ № ІІ-256, кв.22Девня, кв. Повеляново, УПИ № ІІ-256, кв.22
1002-43901.09.2006 г.Продажбачл. 35, ал. 2 от ЗОС   55826.02.2004 г.Частна, 460квм / поземлен имот за жилищни функции: дворно място УПИ № ІІ-870, кв.15Девня, кв. Девня, УПИ № ІІ-870, кв. 15
            
Страница 1 от 11 (504 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
9
10
11
Следваща
[Условие]Създаване на филтър